С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

173-ма на отчет

През 2019 г. в област Шумен на отчет  в Детска педагогическа стая /ДПС/ са водени 173 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, отчитат от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически... Още

Изберете име

През 2019 г. новородените деца на територията на област Шумен са наречени с 628 различни лични имена (560 през 2018 година). През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата... Още

78 литра вода на ден

През 2018 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 80 л/чов./ден. през 2017 г. на 78... Още

Ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции в община Шумен към края на 2018 г. са 59.1 млн. евро, следва община Нови пазар с 25.8 млн. евро, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. Преките чуждестранни инвестиции... Още

Ръст на активите

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 363.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 24.1%, съобщават... Още

На осмо място

77.3% от домакинствата в област Шумен, при 75.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си. По този показател област Шумен заема осмо място сред всички 28 области в страната. Това сочат... Още