С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,799

Оживление в строителството

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 15 057 кв. м разгъната застроена площ (РЗП),... Още

Населението намалява

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта... Още

И браковете намаляват

През 2019 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 754 - с 68, или 8.3% по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.7% (382) са сред населението в градовете, докато в селата... Още

53,6 % извънбрачни

53,6% са извънбрачните деца в Област Шумен през 2019 г., сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  Броят на живородените извънбрачни деца в област Шумен е 758. От 1995 г. в... Още

По-малко гости

С 34,7% намалява общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2020 г. в област Шумен, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  В хотел са предпочели... Още

Срив в строителството

С 21,4% намалява броят на издадените разрешителни  за строеж на жилищни сгради през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на годината в Област Шумен, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  Броят... Още

Предварителен обход

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани... Още