С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,799

Ползвате ли интернет?

114 домакинства в областта от четири града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово и седем села - Белокопитово, Венец, Вълнари, Имренчево, Лозево, Осмар и Царев брод са включени на случаен подбор в... Още

Изследват доходите ни

До края на месец май 2024 г., на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания - Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и... Още

Наблюдават домакинските бюджети

90 домакинства от област Шумен, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинств ще бъдат включени в провежданото от НСИ Наблюдението на домакинските бюджети, съобщават от пресцентъра на... Още

8083 предприятия работят в областта

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили общо 8083 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, което е със 17,9% повече в сравнение с... Още

15 614 лв. БВП на човек

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Шумен през 2022 г. е 2 342 милиона лева. Това нарежда областта на 14-то място в страната. В сравнение с 2021 г. обемът му в... Още

33 процента ръст на продажбите

Продажби на едро и дребно по групи стоки По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия в област Шумен са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 1 521... Още

И с жилищата изоставаме

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 52 291 жилищни сгради. В градовете се намират 18 985 жилищни сгради, а в селата - 33 306. Жилищните сгради... Още

70% ръст на чуждите инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. в област Шумен възлизат на 204.4 млн. евро, като се наблюдава ръст от 69.2% в сравнение с 2021 година. През 2022 г. най-голяма е... Още

419 млн. лв. вложени в икономиката

През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 419.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 29.5%, съобщават... Още