С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Живеем средно по 72,6 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2021 - 2023 г., е 72.6 години, като спрямо предходния период (2020 - 2022) се увеличава с 1.3 години.... Още

555 лв. е линията на бедност

През 2023 г. линията на бедност в област Шумен е 555.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 637.92 лв. за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. При този размер на... Още

149 699 души е населението на областта

Към 31.12.2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, както и на статистически райони, образуващи 3 нива в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически... Още

С 37% намалява броят на новите сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Шумен през първото тримесечие на 2024 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 31. Спрямо първото... Още

Изоставаме с 500 лв. от средната заплата за страната

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 1 691 лв., за февруари - 1 671 лв., и за март - 1 749 лева, сочат данните на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания... Още

Ползвате ли интернет?

114 домакинства в областта от четири града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Смядово и седем села - Белокопитово, Венец, Вълнари, Имренчево, Лозево, Осмар и Царев брод са включени на случаен подбор в... Още

Изследват доходите ни

До края на месец май 2024 г., на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания - Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата „Статистика на доходите и... Още

Наблюдават домакинските бюджети

90 домакинства от област Шумен, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинств ще бъдат включени в провежданото от НСИ Наблюдението на домакинските бюджети, съобщават от пресцентъра на... Още

8083 предприятия работят в областта

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили общо 8083 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, което е със 17,9% повече в сравнение с... Още