Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

Места има

През учебната 2020/2021 година броят на децата, настанени в детските градини, е 4 927 (2 586 момчета и 2 341 момичета), което е с 99 деца (2.0%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата... Още

Търсят преброители и контрольори

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година, съобщават от ТСБ "Североизток", отдел "Статистически изследвания-Шумен". Преброяването на населението и жилищния фонд в... Още

13 673 учащи празнуват

  13 673 са учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен, сочат данните на Териториално статистическо бюро „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен” в навечерието на най-българския празник 24 май.. През учебната 2019/2020 година основното образование (I... Още

Раздвижване в строителството

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради със 110 жилища в тях и 7 529 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

Намаляваме и застаряваме

Текущата демографска ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”. Към 31 декември 2020 г. населението на област Шумен е... Още

76,4% от фирмите на печалба

За  2019 г. 76.4% от предприятията в област Шумен са приключили с печалба, 13.0% със загуба и 10.6% с нулев финансов резултат. Това сочат окончателни данни на Националния статистически институт. Годишен отчет за дейността... Още

40% падат приходите

Приходите от нощувки през януари 2021 г. в област Шумен достигат 126.2 хил. лв., или с 40.4% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистрирано е намаление на приходите от нощувки както от чужди... Още

Изоставаме от средната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1132 лв., за ноември - 1122 лв., и за декември - 1173 лева., сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания... Още