С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,523

Расте жилищният фонд

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата - 35.0... Още

820 осъдителни присъди

През 2021 г. в област Шумен са приключили делата за 966 извършени престъпления. Делата за 323 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 497 престъпления - с условно осъждане, за 6 престъпления... Още

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. общо за страната е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.0, сочи статистиката. В област Шумен осигуреността с лекари е... Още

Цената на земята пада

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви достига 1 011 лв. за един декар, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2020 година, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания –... Още

Култура по време на ковид

С изключение на музеите, където посещаемостта се покачва, в сценичните изкуства, библиотеките, киното и издателската дейност в Шуменска област има реален спад. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“ за... Още

Места има – деца няма

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение... Още

502 лв. линия на бедност

През 2021 г. линията на бедност в област Шумен е 502.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. Това сочат статистическите данни в ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и... Още

Оживление в строителството

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 18 139 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още