С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,096

Места има – деца няма

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение... Още

502 лв. линия на бедност

През 2021 г. линията на бедност в област Шумен е 502.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. Това сочат статистическите данни в ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и... Още

Оживление в строителството

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 18 139 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

64 процента заетост

През 2021 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 - 64 навършени години са 81.9 хиляди. Коефициентът на заетост е 64.1% като при мъжете е 69.1%, а при... Още

73,7% от предприятията – на печалба

За 2020 г. 73.7% от предприятията в областта са приключили с печалба, 15.8% със загуба и 10.5% с нулев финансов резултат, сочат анализите на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания - Шумен. По окончателни данни на... Още

Спад в строителството

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 6 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

Последни и по потребление на вода

Шумен се нарежда на последно място в страната по потребление на питейна вода - 76 литра средно на човек на денонощие, при 102 литра за страната през 2020 г., сочат данните на ТСБ „Североизток,... Още

3,2% ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. в област Шумен възлизат на 118.0 млн. евро, като се наблюдава ръст от 3.2% в сравнение с 2019 година, съобщават от Териториално статистическо бюро... Още

305 млн. лв. инвестиции

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%, съобщават от... Още