С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Изследват доходите ни

Анкетно проучване сред домакинствата на тема „Статистика на доходите и условията на живот“ провежда на територията на цялата страна Националния статистически институт. То ще продължи до края на месец май 2023 г., и се... Още

Лек ръст на броя на работещите

През 2022 г. в област Шумен икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 82.4 хиляди. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта... Още

Раздвижване

Приходите от нощувки в област Шумен през ноември 2022 г. се увеличават с 63.9% в сравнение с ноември 2021 г. и достигат 305.5 хил. лв., като 227.1 хил. лв. са от български граждани, а... Още

Ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. в област Шумен възлизат на 120.8 млн. евро, като се наблюдава ръст от 2.4% в сравнение с 2020 година, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел... Още

Колко здрави сме?

65 788 (47.3%) от жителите на област Шумен са определили здравословното си състояние като добро, а 34 623 (24.9%) като много добро. Това сочат данните на ТСБ "Североизток", отдел "Статистически изследвания - Шумен" от последното преброяване през... Още

87% с достъп до интернет

Как хората в област Шумен са използвали информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата през 2022 г. е темата на изследването, проведено от ТСБ „Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. През отиващата си година... Още

Етнокултурни характеристики

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически... Още

14-о място по заетост

По брой на заетите лица област Шумен заема 14-о място сред всички 28 области в страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите... Още

Расте работната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за септември е 1448 лева, за август е била 1357 лв., а за юли - 1406 г. Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания - Шумен”.  Средна брутна работна заплата общо за... Още

Спад на икономически активните

Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица в област Шумен намалява с 11 562 хил. души, или с 15.0%.Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания - Шумен” след преброяването на населението през миналата година.... Още