С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,096

Етнокултурни характеристики

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически... Още

14-о място по заетост

По брой на заетите лица област Шумен заема 14-о място сред всички 28 области в страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите... Още

Расте работната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за септември е 1448 лева, за август е била 1357 лв., а за юли - 1406 г. Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания - Шумен”.  Средна брутна работна заплата общо за... Още

Спад на икономически активните

Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица в област Шумен намалява с 11 562 хил. души, или с 15.0%.Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания - Шумен” след преброяването на населението през миналата година.... Още

Расте жилищният фонд

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата - 35.0... Още

820 осъдителни присъди

През 2021 г. в област Шумен са приключили делата за 966 извършени престъпления. Делата за 323 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 497 престъпления - с условно осъждане, за 6 престъпления... Още

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. общо за страната е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.0, сочи статистиката. В област Шумен осигуреността с лекари е... Още

Цената на земята пада

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви достига 1 011 лв. за един декар, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2020 година, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания –... Още

Култура по време на ковид

С изключение на музеите, където посещаемостта се покачва, в сценичните изкуства, библиотеките, киното и издателската дейност в Шуменска област има реален спад. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“ за... Още