С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

87,6% с достъп до интернет

Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 87.6% от домакинствата в област Шумен (88.5% средно за страната)... Още

1639 лв. брутна заплата в Шуменско

1639 лв. е средната брутна заплата в Област Шумен за септември, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. За юли 2023 г. е 1569 лв., за август - 1542 лв. Средната брутна заплата в... Още

3,9% ръст на жилищата за 10 години

Едва 3,9% е ръстът на жилища в община Шумен през последните 10 години, сочат окончателните данни от преброяването през 2021 г. на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. Към 7 септември 2021 г. в... Още

Намалява броят на семействата

Към 7.09.2021 г. семействата в област Шумен са 44 174. За последните три преброявания броят на семействата в област Шумен намалява с 16 585, като в сравнение с 2011 г. семействата са по-малко с 8 354 (15.9%).... Още

Ръст в строителството

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 39 жилищни сгради със 194 жилища в тях и 26 549 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

78% от домакинствата без деца под 16 г.

В област Шумен продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Според последното преброяване към 7 септември 2021 г., в област Шумен, 50 670 (78.2%) от домакинствата са без... Още

444 лв. линия на бедност в Шуменско

През 2022 г. линията на бедност в област Шумен е 444.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 832 за столицата. Средно за страната линията на бедност се изчислява на 525.92 лв. При този... Още

1513 лв. средна заплата в Шуменско

1513 лв. е средната брутна месечна заплата в област Шумен за месец март, при 2743 лв. в столицата, сочат данните на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания – Шумен. Въпреки лекия ръст от януари насам,... Още