Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

На двадесето място

Шумен се нарежда на 20-о място в страната сред 28-те области по показател предстоящо започване на строеж на жилища и го дели с Русе, съобщават от пресцентъра на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания -... Още

Свиват разходите за активи

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 310.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.5%, сочат данните... Още

82 % с достъп до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно комуникативни технологии /ИКТ/ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.5% от домакинствата в област Шумен (78.9% средно за страната) имат достъп до... Още

11-о място по заплати

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 12 124 лв., при 15 209 лв. средно за страната, сочат анализите на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания-Шумен“. По размер на средната работна... Още

Оживление в строителството

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 15 057 кв. м разгъната застроена площ (РЗП),... Още

Населението намалява

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта... Още

И браковете намаляват

През 2019 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 754 - с 68, или 8.3% по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.7% (382) са сред населението в градовете, докато в селата... Още

53,6 % извънбрачни

53,6% са извънбрачните деца в Област Шумен през 2019 г., сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  Броят на живородените извънбрачни деца в област Шумен е 758. От 1995 г. в... Още

По-малко гости

С 34,7% намалява общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2020 г. в област Шумен, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  В хотел са предпочели... Още