С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

78 литра вода на ден

През 2018 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 80 л/чов./ден. през 2017 г. на 78... Още

Ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции в община Шумен към края на 2018 г. са 59.1 млн. евро, следва община Нови пазар с 25.8 млн. евро, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. Преките чуждестранни инвестиции... Още

Ръст на активите

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 363.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 24.1%, съобщават... Още

На осмо място

77.3% от домакинствата в област Шумен, при 75.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си. По този показател област Шумен заема осмо място сред всички 28 области в страната. Това сочат... Още

Ръст на заплатите

11 028 лв. е средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. в област Шумен, при 13 755 лв. средно за страната, съобщават от Териториално статистическо бюро „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. По размер... Още

Бруто – 1010

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за септември е 1010 лева. През август е била 974 лв., а през юли - 985 лв., съобщават от Териториално статистическо звено „Североизток“, отдел „Статистически изследвания... Още

Спад на разрешителните

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.7%, броят на жилищата в тях - със 70.9%, а общата им застроена площ - с 66.1% При издадените разрешителни за строеж... Още

Топим се бавно

След  1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен, сочат данните, съобщени от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. За... Още

Бракове и разводи

През 2018 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 822 - с 6, или 0.7% повече от предходната година, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. От всички регистрирани бракове 56.3%... Още

Миграцията в цифри

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям... Още