Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

SCADA във ВиК

Наблюдение, управление, контрол и събиране на данни предвижда новата система SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), която ВиК – Шумен разработва. Наименованието е възприето от професионалистите, работещи в сферата на мониторинга и контрола на процесите за представяне на конфигурации от компютри, комуникационно оборудване, сензори и други устройства, чрез които се наблюдават, управляват и контролират динамичните системи, каквито са водоснабдителните, съобщават от пресцентъра на водното дружество.

Целта на изграждането на SCADA е да се осигури възможност за дистанционен  мониторинг и управление на обектите, които ще бъдат изградени като част от настоящия проект, а именно – помпени станции, водоеми, спирателни кранове с електрически задвижки и разходомер/водомери, монтирани на вход водомерна зона. Като част от проекта, в системата трябва да бъдат интегрирани данните от всички съществуващи телеметрични устройства на вход водомерни зони. Като допълнителен модул към SCADA ще бъде интегриран специализиран софтуер за анализ на данни от измерванията на вход водомерна зона.Ще бъде интегрирана и „Система за управление  и първичен анализ на данни от измервания по водопроводната мрежа и анализ на тенденции“.

SCADA системата на ВиК – Шумен за контрол на водоподаването включва централен диспечерски пункт, три районни диспечерски пунктове и общо 82 броя елементи на водоснабдителната система, включени за наблюдение.В централния диспечерски пункт са предвидени за наблюдение всички водоснабдителни обекти, разделени в 18 групи водоснабдителни системи за съответните райони. Основният начин за връзка с обектите е радиоканал с изградена мрежа за комуникация посредством ретранслаторни станции. Съществуват и обекти с GSM комуникация, които засега са малко на брой.

SCADA осъществява автоматизирано процеса на водоснабдяване чрез работа в режим на автономно управление, при което в отделните водоснабдителни системи, апаратурата в дадена помпена станция регулира напълването на хранителните водоеми. Процесът на водоснабдяване може да се наблюдава, контролира и управлява от потребителите на информацията с използване възможностите на програмното осигуряване за съответните диспечерски пунктове, като дистанционно включване и изключване на помпените агрегати, отваряне и затваряне на спирателни кранове, активиране и деактивиране на охранителни системи. Всичко това се архивира и информацията за определени събития се съхранява за период до шест месеца.

Съществуващото SCADA оборудване в основните водоснабдителни обекти на ВиК – Шумен  (Помпени станции: „3-ти подем“, „Средна зона“, „Б. Българанов“, „Мадарски конник“), монтирано в периода 1990 – 1992 г. е остаряло. Там ще бъде изградено ново SCADA оборудване със съвременна апаратура, което ще позволи да се наблюдават и други основни параметри в обектите като дебит на водата, налягане в отделни точки от водоснабдителната мрежа, консумация на ел.енергия и други. Ефективността от СКАДА ще се повиши, тъй като ще могат да се идентифицират своевременно аварии по водопроводната система и ще се контролира непрекъснато разхода на ел. енергия.

На база на съществуващите помпени станции и напорни водопроводи, и етажност на застрояване, е предложена нова схема на водоснабдяване, в която да се обособят нови подзони на налягане към сега съществуващите зони. В съществуващите шест зони броят на подзоните за измерване на дебит се увеличава на 23. Управлението на водопроводните системи въз основа на обособяването на зони е ключов инструмент за намаляване на загубите на вода и за регулиране на налягането. В обхвата на ремонтните дейности на водоемите  се предвижда монтаж на водомери за следене на подаваното водно количество от резервоара. Всички водомери и електрозадвижки ще бъдат включени към SCADA с цел наблюдение и управление на системите.

„Изграждането на SCADA, като част от Интегрирания проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК – Шумен по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ ще допринесе за намаляване на загубите на вода, на разхода на електроенергия и за повишаване на качеството на водоснабдителната услуга за клиентите на дружеството“, каза  Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен.

Модулът се разработва в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК – Шумен“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, допълват от пресцентъра на водното дружество.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *