С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

54% извънбрачни

54% или 661 от живородените през 2020 г. в област Шумен 1225 деца са записани като извънбрачни. Това показват данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от... Още

Обучават преброителите

От 23 август при стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021 на територията на област Шумен, съобщават от ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”. Обученията... Още

Оживление в строителството

 През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 70 жилища в тях и 8 047 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в Област Шумен е 29,6 на 10 000 души от населението, с 13,4 пункта по-ниска от средната за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е... Още

 Лек ръст при жилищата

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.4 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата - 35.0... Още

Живеем по-малко

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2018 - 2020 г. е 73.7 години, като спрямо предходния период (2017 - 2019) тя намалява с 0.5 години.... Още

Места има

През учебната 2020/2021 година броят на децата, настанени в детските градини, е 4 927 (2 586 момчета и 2 341 момичета), което е с 99 деца (2.0%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата... Още

Търсят преброители и контрольори

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година, съобщават от ТСБ "Североизток", отдел "Статистически изследвания-Шумен". Преброяването на населението и жилищния фонд в... Още

13 673 учащи празнуват

  13 673 са учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен, сочат данните на Териториално статистическо бюро „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен” в навечерието на най-българския празник 24 май.. През учебната 2019/2020 година основното образование (I... Още