С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,716

Последни и по потребление на вода

Шумен се нарежда на последно място в страната по потребление на питейна вода - 76 литра средно на човек на денонощие, при 102 литра за страната през 2020 г., сочат данните на ТСБ „Североизток,... Още

3,2% ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. в област Шумен възлизат на 118.0 млн. евро, като се наблюдава ръст от 3.2% в сравнение с 2019 година, съобщават от Териториално статистическо бюро... Още

305 млн. лв. инвестиции

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%, съобщават от... Още

84,6 % с достъп до интернет

84.6% от домакинствата в област Шумен ( при 83.5% средно за страната) през 2021 г. имат достъп до интернет в домовете си. 74,6 % ползват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, данните сочат,... Още

13 345 лв. годишна заплата

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2020 г. е 13 345 лв., при 16 687 лв. средно за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. Средна брутна годишна работна заплата за област... Още

Преброй се, важен си!

Преброяването с преброители ще продължи до 20.00 ч. на 10 октомври, напомнят от ТСБ "Североизток", отдел "Статистически изследвания - Шумен". До края на статистическото изследване на територията на областта ще работят 2 подпомагащи центъра, които... Още

54% извънбрачни

54% или 661 от живородените през 2020 г. в област Шумен 1225 деца са записани като извънбрачни. Това показват данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от... Още

Обучават преброителите

От 23 август при стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021 на територията на област Шумен, съобщават от ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”. Обученията... Още

Оживление в строителството

 През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 70 жилища в тях и 8 047 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в Област Шумен е 29,6 на 10 000 души от населението, с 13,4 пункта по-ниска от средната за страната, сочат данните на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания-Шумен”. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е... Още