С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

И лекари не достигат

Осигуреността с лекари в края на 2021 г. общо за страната е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.0, сочи статистиката. В област Шумен осигуреността с лекари е... Още

Цената на земята пада

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви достига 1 011 лв. за един декар, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2020 година, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания –... Още

Култура по време на ковид

С изключение на музеите, където посещаемостта се покачва, в сценичните изкуства, библиотеките, киното и издателската дейност в Шуменска област има реален спад. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“ за... Още

Места има – деца няма

През учебната 2021/2022 година в област Шумен функционират 96 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 4 774 (2 462 момчета и 2 312 момичета), което е със 153 деца (3.1%) по-малко в сравнение... Още

502 лв. линия на бедност

През 2021 г. линията на бедност в област Шумен е 502.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 504.33 лв. за страната. Това сочат статистическите данни в ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и... Още

Оживление в строителството

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 203 жилища в тях и 18 139 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още

64 процента заетост

През 2021 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 - 64 навършени години са 81.9 хиляди. Коефициентът на заетост е 64.1% като при мъжете е 69.1%, а при... Още

73,7% от предприятията – на печалба

За 2020 г. 73.7% от предприятията в областта са приключили с печалба, 15.8% със загуба и 10.5% с нулев финансов резултат, сочат анализите на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания - Шумен. По окончателни данни на... Още

Спад в строителството

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 6 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и... Още