С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,924

Чисти шахти

Работници от общинското предприятие “Строителство и благоустройство” започнаха почистването на дъждоприемните шахти по улиците на Шумен, съобщи пресаташето на Общината  Роза Енчева. В момента екипи на предприятието работят по улиците “Съединение” , “Александър Стамболийски” и... Още

Интеграция в действие

Над 150 деца и ученици участваха в конкурса “Зимни приключения”, обявен от екипа на проекта на Община Шумен в рамките на Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) за децата от Детска градина „Пролетна... Още

Автобуси за Задушница

За утрешната Голяма Задушница  „Шумен – пътнически автотранспорт“ ООД  пуска допълнителни автобуси по линия  №14. В часовете от 6.50 ч. до 12.00 ч. на 10 февруари, събота, автобусите ще се движат през интервал 10 –... Още

Облекчение за бизнеса

  От януари 2018 година не се подават уведомления за неподаване на годишна декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато няма промени в подлежащите на деклариране обстоятелства.  Това... Още

Една смяна

Анализ на образователните структури на община Шумен и готовността им за преминаване към едносменен режим на обучение бяха обсъдени днес на заседание на Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет, свикана... Още

Комисия за Наградата

Седемчленна експертна комисия за определяне носителите на Наградата на Шумен в системата на образованието бе избрана днес на заседание на постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет с председател Валентина Тодорова.... Още

192 000 лева глоби

През изминалата година Дирекция „Инспекцията по труда“ в Шумен са съставили 232 бр.  акта за установяване на нарушения, в т.ч. 116 бр. са актовете за нарушения на нормите, регламентиращи изискванията на Закона за здравословни... Още

Последната станция

Приключи изграждането на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен. Обектът има издадено разрешително за ползване от Дирекция за национален строителен контрол от 20 април миналата година, а през юли... Още

Радиодеца

Редовни емисии от петминутни радиопрограми започнаха да излъчват малките журналисти от Детска градина  "Братя Грим" в Шумен. Те се реализират в рамките на проект по ключова дейност 2 на програма "Еразъм+" "Евродеца 24-новини - ... Още

Е-интервю за работодатели

Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри, съобщиха от Бюрото по труда в Шумен. Директно в on-line анкетен формуляр представителите на бизнеса могат да... Още