Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 500

Една смяна

Анализ на образователните структури на община Шумен и готовността им за преминаване към едносменен режим на обучение бяха обсъдени днес на заседание на Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет, свикана... Още

Комисия за Наградата

Седемчленна експертна комисия за определяне носителите на Наградата на Шумен в системата на образованието бе избрана днес на заседание на постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет с председател Валентина Тодорова.... Още

192 000 лева глоби

През изминалата година Дирекция „Инспекцията по труда“ в Шумен са съставили 232 бр.  акта за установяване на нарушения, в т.ч. 116 бр. са актовете за нарушения на нормите, регламентиращи изискванията на Закона за здравословни... Още

Последната станция

Приключи изграждането на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен. Обектът има издадено разрешително за ползване от Дирекция за национален строителен контрол от 20 април миналата година, а през юли... Още

Радиодеца

Редовни емисии от петминутни радиопрограми започнаха да излъчват малките журналисти от Детска градина  "Братя Грим" в Шумен. Те се реализират в рамките на проект по ключова дейност 2 на програма "Еразъм+" "Евродеца 24-новини - ... Още

Е-интервю за работодатели

Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри, съобщиха от Бюрото по труда в Шумен. Директно в on-line анкетен формуляр представителите на бизнеса могат да... Още

Майстори липсват

Липсват квалифицирани кадри за трудовия пазар, а затварянето на професионални училища започва да се отразява отрицателно на бизнеса. Това твърдят представителите на частния сектор в Шумен, на които се налага да търсят посредничеството на... Още

Улица за Градище

Жалба до председателя на Общински съвет – Шумен са изпратили част от жителите на с. Градище. В нея те настояват за спешен ремонт на втората по големина и функционалност улица „Васил Коларов“, която и... Още

Зъболекари в Шумен

За пета поредна година Шумен ще бъде домакин на Национален форум  по дентална медицина „Мадарски конник“. Той ще се проведе от 9 до 11 февруари в хотел „Шумен“ . Във форума се очаква да... Още

Умни учители

Успешно внедрени повече от 30 модерни стратегии, методи, средства и подходи в ежедневната си работа, още толкова използвани по определени теми. Това е резултатът от приключилия проект на детска градина "Братя Грим" по Ключова... Още