Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 729

9545 безработни    

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Шуменска област към края на месец април е 9545, като спрямо март регистрираните са с 1385 повече. Увеличение с 2490 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г., съобщават от Бюрото по труда.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през април 2020 г. е 1744. Равнището на безработица в града е 3,9%, с 0,4 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец. Спрямо март предходната година също се отчита увеличение с 0,5 процентни пункта на равнището на безработица.

Равнище на регистрираната безработица в област Шумен от 12.5%* отчита през април Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Варна. Сравнението на месечна база показва увеличение от 1.8 пункта, а на годишна база нарастването е с 3.2 процентни пукта. Съществено влияние върху динамиката на безработицата в областта оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и удължения срок на въведеното на 13 март извънредно положение.

Новорегистрираните лица, които са отпаднали от заетост през месеца, са 1909, като 61.2% (1167) от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни посочили като причина, предприетите извънредни мерки  през април най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (30.4%), преработваща промишленост (25.6%) и  търговия (13.6%), сочи справката на Бюрото по труда.

Постъпилите на работа безработни през месеца в област Шумен са 509, като  близо 71.0% от тях са устроени в реалната икономика.

Заявените работни места през месеца в областта са 590, като 67.3% от тях са от първичния пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (32,5%), държавно управление (15.6%), и търговия, (7.6%).

Област Шумен по мярката ПМС №55/30.03.2020 до момента са подадени 142 заявления за 2177 лица.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *