Трябва ли да има по-строги ограничения срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 110

9 души за едно място

През май 2020 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в област Шумен, са се конкурирали средно по 9 безработни лица, съобщават от Бюро по труда.  В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2589, с 60 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през май 2020 г. е 5,7%, при 5,6% през април. При сравнение със същия месец предходната година се отчита увеличение с 2,7 процентни пункта на равнището на безработица и ръст с 1228 лица на регистрираните безработни.

През май 2020 г. на работа в област Шумен са постъпили 900 безработни лица, от тях 86,4% са постъпили на първичния пазар на труда. През май 2020 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Близо 60,0% от устроените на работа са на възраст над 50 години. В заетост са включени 179 младежи до 29 г. възраст. През май 2020 г. на работа са устроени и 60 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През май 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 389 работни места. На първичния пазар са обявени 301 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (165). Следват държавно управление (36), хотелиерство и ресторантьорство (31). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 88 работни места.

Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през май 2020 г. е 9408, със 137 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 12,4% , с 0,1 процентни пункта по-ниско спрямо април 2020 г. В сравнение с май 2019 г. безработните са с 2702 повече, а равнището на безработицата бележи ръст с 3,6 процентни пункта, сочат данните на Бюрото по труда.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *