С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

87% с достъп до интернет

Как хората в област Шумен са използвали информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата през 2022 г. е темата на изследването, проведено от ТСБ „Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. През отиващата си година по тази тема са анкетирани 119 обикновени домакинства и 254 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от 12 населени места – четири града и осем села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 86.8% от домакинствата в област Шумен (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2013 – 2022 г. достъпът до интернет в домакинствата от областта се увеличава с 37.0 процентни пункта.

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по години:

През 2022 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (94.7%), а с най-нисък – област Сливен (67.8%). По този показател област Шумен заема 14-то място сред всички 28 области в страната.

Използване на интернет от лицата

През 2022 г. в област Шумен 84.7% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично (79.0% средно за страната). Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) – 90.9%, а най-нисък в област Добрич – 60.9%.

В област Шумен мъжете са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с жените – съответно 89.0 и 79.9% (средно за страната – 79.9% при мъжете и 78.0% при жените).

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като е регистрирана правопропорционална зависимост между образователното равнище и честотата на използване на глобалната мрежа. Докато 95.2% от лицата с висше образование и 89.5% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители, то 67.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Използване на интернет от лицата за взаимодействие с административни органи и публични институции

През последните 12 месеца 28.0% от лицата в област Шумен (26.4% средно за страната) използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Този дял е най-висок в област Видин (62.6%), а най-нисък в област Силистра (3.9%), сочат данните на статистиката.

Електронна търговия

През 2022 г. в Североизточния район (области Варна, Добрич, Търговище и Шумен), относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет през последните три месеца, достига 31.1% (23.9% средно за страната), сочат данните на статистиката.

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *