Добра ли беше за вас 2021?

or

гласували: 155

Къде ще гласувате?

Във връзка с изборите за местна власт ипрезидент на 23 октомври от община Шумен напомнят, че избирателните списъци са публикувани на интернет страницата на общината в раздела “Избори 2011”. Справки за мястото на секцията, в която ще гласуват могат да бъдат направени и на сайта на ГД ГРАО – www.grao.bg/elections/.


Изтече срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна урна. До 22 септември са подадени само 7 заявления и поради малкия брой на територията на община Шумен няма да има подвижна избирателна урна. За хората с трайни увреждания ще бъдат определени секции с удобен достъп.


Удостоверения за гласуване на друго място за при избора за местна власт не се издават, а за президенския се издават само на членовете на общинските избирателни комисии и на наблюдателите, които са представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите, и поканени чрез Министерството на външните работи и упълномощени членове на български неправителствени организации. Срокът за издаване на този вид удостоверения е до 08 октомври.


Удостоверение за гласуване в определено населено място се издава на избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място. В тези случаи избирателят подава  заявление-декларация, че ще гласува в населеното място, където е включен в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове. Срокът също е до 8 октомври.


Община Шумен напомня на гражданите, че до 8 октомври продължава приемането на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки се подават до 15 октомври.


Лицата, които са били заличени от  избирателните списъци, защото са били извън страната, могат да подадат заявление за дописване в избирателните списъци. Те се вписват в списъците по тяхно искане от общинската администрация или от секционната избирателна комисия в самия изборен ден, след като са декларирали, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Всички заявления се подават на гише 5 в Информационния център на Община Шумен, а за справки звънете на тел. 054 857-668.


2011-09-28

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *