Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

84% изпълнение

84 % е изпълнението на плана от данъци и такса битови отпадъци  към 31 октомври 2019 г., съобщават от пресцентъра на Община Шумен. При годишен план 17 060 000 лева за десетте месеца на годината в общинската хазна са постъпили 14 385 000 лева, показва отчетът на Община Шумен. С най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци – 5 722 000 лева, което е 88 % от планираното.

Изпълнението на годишния план от налога върху  недвижимите имоти към 31октомври е на 73 % и е в размер на 2 705 000 лв.  Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3 695 000 лв.  или  95 % от предвиденото. Останалите приходи са от данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, патентен и туристически данък.

От анализа на отчета по изпълнението на годишния план става ясно, че се запазва  тенденцията към по-добра събираемост на данъчните задължения.

Очакванията на администрацията са, че през последните два месеца ще се издължат всички данъкоплатци, които изчакват последните възможности за плащане и планираните постъпления ще се реализират до края на годината, съобщават от пресцентъра на администрацията.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *