С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,080

8,4% безработица в Шуменско

Равнището на безработица в Шуменска област през януари 2023 г. е 8,4%1, сочат данните на Регионална служба по заетост – Варна. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6406, със 130 лица повече спрямо януари предходната година (6276). В сравнение с декември 2022г. (6306) се отчита ръст от 0,1% пункт на равнището на безработицата. Този ръст е типичен за началото на годината и е в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е отчетено увеличение с 0,1 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1324 при 1305 за декември 2022. Равнището на безработица в града е 2,9% – без промяна спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо януари 2022 г. (1376), броят на безработните намалява с 52 лица, а равнището е с 0,1 процентни пункта по-ниско.

На работа през януари 2022 г. са постъпили 726 безработни лица. Над 89,11 % (647) от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 127 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През януари 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 426 работни места. На първичния пазар са обявени 414 работни места и представляват 97,18% от всички обявени. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (144). Следват държавното управление (104), търговията (39), образование (14). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 12 работни места.

1Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *