Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 819

Поръчка за отпадъци

Нова поръчка за „Транспортиране и оползотворяване и/или обезвреждане на опасни отпадъци, събирани от населението на общините в област Шумен в Центъра за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци“ обяви днес Община Шумен в приложението на официалния вестник на ЕС. Стойността на поръчката без ДДС е 812 850 лв.

Първата процедура бе спряна от АОП заради липса на образец на ценово предложение и приложение към него, от които да става ясно, че посочените количества опасни отпадъци в поръчката са за една година. Това не позволява на участниците в процедурата да изготвят офертите си, смята АОП, поради което процедурата бе прекратена.

В новата процедура са спазени всички условия, свързани с услугата за събиране, извозване и обезвреждане на радиоактивни, токсични, медицински и опасни отпадъци, както и с техните количества.

Предметът на поръчката включва приемане на опасни отпадъци, събрани от Общински център за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци, транспортиране на отпадъците от площадката на Центъра, както и последващо оползотворяване и/или обезвреждане на опасните отпадъци.

Според обявената поръчка основен критерий за избор на изпълнител ще бъде предложената цена. Продължителност на поръчката в рамковото споразумение е определена на 60 месеца.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *