Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

8% безработица в областта

Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през май 2022 г. е 6098, с 25 по-малко спрямо предходния месец, съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна. Равнището на безработица в Шуменска област е 8,0%1 и остава без промяна спрямо април 2022 г. В сравнение с май 2021 г. безработните са със 1263 по-малко, а равнището на безработица бележи намаление с 1,67 процентни пункта.

През май 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 457 безработни лица, от тях 77,6% са постъпили на първичния пазар на труда. През май 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Над 35,0% от устроените на работа са на възраст над 50 години. В заетост са включени 77 младежи до 29 г. възраст. През май 2022 г. на работа са устроени и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През май 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 546 работни места. На първичния пазар са обявени 465 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (213). Следват търговия (60), хотелиерство и ресторантьорство (45) и селско стопанство (38). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 81 работни места.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1292, с 15 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през май 2022 г. е 2,9% и запазва стойностите, отчетени през април. При сравнение със същия месец предходната година се отчита намаление с 0,64 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 987 лица на регистрираните безработни. През май 2022 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 5 безработни лица, сочат данните на Регионалната служба по заетост Варна.

1 Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *