С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

78% от домакинствата без деца под 16 г.

В област Шумен продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Според последното преброяване към 7 септември 2021 г., в област Шумен, 50 670 (78.2%) от домакинствата са без деца под 16 години. Това сочи изследването на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 3 447.

Само 14 105 домакинствата са с деца под 16 години в областта. Броят им намалява с 3987 спрямо 2011 година. В 62.2% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група, сочат данните на статистиката.

Специфичните особености на отделните области определят и различията между тях по показателя „брой на децата под 16 години в домакинството“. Над 80% от домакинствата в областите Видин, Габрово, Монтана и Смолян са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Благоевград – 74.5%, Сливен – 75.4%, и Бургас – 75.9%.

Към 7.09.2021 г. населението на област Шумен живее в 64 775 домакинства – обикновени и колективни. В градовете на областта живеят 64.4% от всички домакинства.

Между последните две преброявания броят на домакинствата в областта намалява със 7 434 (10.3%), а лицата в тях намаляват с 28 918 души или с 16.1%. Послабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. 63.9% от домакинствата в област Шумен са едночленни и двучленни. 25 са колективните домакинства, в които живеят 528 лица. Средният брой членове в едно колективно домакинство в област Шумен е 21.1 лица, сочи статистиката.

Структура на домакинствата в област Шумен по брой на членовете  в едно домакинство към 7 септември 2021 година:

През периода 2011 – 2021 г. броят на домакинствата намалява в 25 области, като най-чувствително е намалението в областите Велико Търново – с 21 088 домакинства, Плевен – с 11 951 домакинства, и Враца – с 11 804 домакинства. В 3 области броят на домакинствата нараства. В тези области увеличението е съответно: в София (столица) – с 41 882, в Кърджали – с 3 164, и в Пловдив – с 2 841 домакинства.

Към 7 септември 2021 г. 47.7% от всички домакинства в областта имат за глава на домакинството икономически активни лица (42.0% – заети, и 5.7% – безработни). Икономически неактивни са главите на 52.3% от домакинствата в областта.

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 38 144 домакинства на областта (58.9%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 17 177 домакинства (26.5%) – към турската етническа група, а в 3 287 домакинства (5.1%) – към ромския етнос.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *