Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

76,4% от фирмите на печалба

За  2019 г. 76.4% от предприятията в област Шумен са приключили с печалба, 13.0% със загуба и 10.6% с нулев финансов резултат. Това сочат окончателни данни на Националния статистически институт. Годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 7125 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2018 година, информират от пресцентъра на ТСБ „Североизток”, отдел „Статистически изследвания – Шумен”.

 Относителен дял на предприятията в област Шумен по икономически сектори за периода 2015 – 2019 година:

 

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.3%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ този дял е 10.8%, а в сектор „Преработваща промишленост” – 9.3%.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 6 609, които са 92.8% от предприятията в областта. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 416, а на средните (от 50 до 249 заети) – 80. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 20, сочат данните на статистиката.

На територията на община Шумен са извършвали дейност 68.3% от активните нефинансови предприятия в областта.

Нетните приходи от продажби в област Шумен достигат 3 959 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.4% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 42.6%.

Произведената продукция в област Шумен през 2019 г. възлиза на 2 876 млн. лв., като е отчетен ръст от 6.4% спрямо 2018 година. Водещ в областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 56.1% от произведената продукция в областта.

Произведена продукция в област Шумен по икономически сектори за периода 2015 – 2019 година:

 

 

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Шумен са 39 263. Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ – 13 540, и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8 522, които формират 56.2% от общия брой на заетите в областта, отчета статистиката.

Микропредприятията формират 31.5% от заетите в областта, малките – 21.6%, средните – 18.3%, а големите предприятия – 28.6%.

 Заети лица в област Шумен по икономически сектори за периода 2015 – 2019 година:

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *