С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 835

7,3% безработица в областта

От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от Шуменска област безработни е намалял с 738 лица. В края на месец септември 2022 г. техният брой е 5538, с 91 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област се установява на 7,3%1. В сравнение със септември 2021 г. безработните са с 525 по-малко, а равнището на безработицата е намаляло с 0,7 процентни пункта, сочат данните на Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1211. Равнището на безработица в града през септември 2022г. се установява на 2,7% и намалява спрямо стойностите си от предходния месец (2,8%). При сравнение със същия месец на 2021 г. (3,00%) се отчита спад с 0,3 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 646 лица на регистрираните безработни.

През периода януари-септември 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 4526 безработни лица. Само през месец септември в заетост са включени 531 безработни лица. Близо 74,76% са намерили реализация на първичния трудов пазар. През септември 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 96 младежи до 29 г. възраст. През септември 2022 г. на работа са устроени и 127 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 531 работни места. На първичния пазар са обявени 397 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (262). Следват образование (56), държавно управление (49) и др. По програми, мерки за заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 31 работни места.

1Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *