Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

720 000 лв. за училища

Пет училища в Шуменска област ще получат финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” по спечелени проекти, става ясно от публикувания списък в страницата на Министерството на образованието и науката.

В групата на големите училища са класирани  Средно училище “Йоан Екзарх Български” в Шумен, което ще получи тавана на възможната сума по проекта 300 000 лв. В същата група е и Средно училище “Сава Доброплодни”, което ще усвои 275 000 лв.

В групата на малките училища, които ще получат по 50 000 лв. са класирани Професионална техническа гимназия “Симеон Велики” във Велики Преслав и  Средно училище “Трайко Симеонов” в Шумен. Основно училище “Свети Климент Охридски” в с. Пет могили, община Никола Козлево ще получи 45000 лв.

Средствата са спечелени от училища, които се стремят към прилагане на иновативни  дейности.

По програмата STEM всяко от училищата трябва да обособи до 5 кабинета, в които учениците да изучават и да прилагат компетентности в областта на природо-математическите науки.

Проектът на СУ “Сава Доброплодни” предвижда бъдат обособени 5 зони – за симулации и експерименти “Мегалаб”; Свободна зона за дискусии; Зона за представяне; Зона за проучване и обмяна на опит; Зона за ограничен достъп, която ще има техника и материали, които да бъдат използвани само в присъствието на преподавател или специалист.

СУ “Йоан Екзарх Български” ще изгради в приземния етаж на училището център, който са нарекли “Утреландия”.

В СУ “Трайко Симеонов“ ще се направи Makerspace работилница с 3D принтер, в която ще се обособят пространства за учене, „правене“ на дигитални технологии, „обучение чрез опит“, „учене чрез правене“, “учене чрез игра”.

Реализирането на програмата  STEMима за цел мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на система от  омпетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците, насочването им към технологични професии.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *