Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 565

Всичко в канала

От днес община Шумен започва да чака одобрение за нова ИСПА на стойност близо 85 млн. лв. Проектът “Интеграция на водния цикъл за гр. Шумен – ІІ етап” е бил внесен днес следобед в екоминистерството от зам.-кмета по строителството инж. Иван Йонков.

 
Точната стойност на проекта е 84 802 311 лв. и след изпълнението му 100 % от населението ще бъде включено в битовата водна и канализационна мрежа на града, каза Йонков. Трите части на замисъла предвиждат довършване на пречиствателната станция, което ще доведе до снижаване на количествата азот и фосфор в отпадните води, до отделянето на метана от утайките, както и до обезвреждането на самите утайки и подготвянето им за използване в селското стопанство за подобряване на нископродуктивни почви.

 

Вторият елемент включва изграждане на нови или подмяна на стари ВиК-инсталации за нови 16 500 жители, които не са били включени в досегашния проект по ИСПА. Ще бъде подменена 3,4 км канална мрежа, ще се изгради 28,2 км нова канална мрежа, ще се реконструира 1,94 км съществуващ водопровод, ще се направи 5,3 км нова водопроводна мрежа, ще се подменят и 2,48 км главни канални колектори.

 

Третата част на проекта предвижда изграждане на канализационен колектор с напорна помпена станция, която да тласка водите от кв. Дивдядово към градската пречиствателна станция за отпадни води, което ще прекрати безразборното изливане на отпадни води в шуменското езеро. От общата сума на проекта в размер на 84 802 311 лв. 76 % са средства от еврофондовете, 19 % са от национално финансиране и 4,97 % е съфинансирането от страна на община Шумен.

2011-07-28

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *