С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 835

608 с нова работа

608 лица от област Шумен са постъпили на работа през  април 2018 г. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – над 90% от общия брой започнали работа лица. През април 2018 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 126 младежи до 29 г. възраст. През април на работа са устроени и 80 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна.

За предходния месец в бюрата по труда от областта са заявени 710 работни места. На първичния пазар са обявени 558 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (248). Следват търговията (78), селско стопанство (70), хотелиерство и ресторантьорство (32). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 152 работни места.

Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през април 2018 г. е 8331, с 343 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 10,9% , с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо март 2018 г. В сравнение с април 2017 г. безработните са с 1521 по-малко, а равнището на безработицата спада с 2,0 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1542, със 119 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през април 2018г. е 3,4%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита спад с 0,3 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 116 лица на регистрираните безработни. През април 2018 г. за едно свободно работно място, обявено на територията община Шумен са се конкурирали средно по 4 безработни лица, съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *