Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 729

40 000 под линията на бедност

През 2019 г., линията на бедност в област Шумен е 345.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 39.8 хил. лица, или 23.1% от населението в областта, при 22.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Относителния дял на бедните мъже в областта е 22.6%, а на бедните жени – 23.6

В сравнение с 2018 г. размерът на линията на бедност нараства с 29.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.7 процентни пункта, сочи статистиката.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 23.1 до 33.5%, или с 10.4 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.

През 2019 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 589 лв., с равнище на бедност 20.8%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Монтана – 268 лв., където равнището на бедност съответно е 23.1%. Област Шумен заема 20-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

Най-голям брой лица в област Шумен изпитват ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства (43.4%). Успоредно с това 39.5% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, а 33.3% имат затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището. Консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 28.1%, а 21.3% от лицата се ограничават по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства. Успоредно с това 7.7% от лицата не могат да си позволят автоматична перална машина, 3.8% – цветен телевизор.

 

 

Относителен дял на лицата в риск от бедност и социално изключване

по пол в област Шумен

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *