Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 1,010

3751 намериха работа

През първите шест месеца на 2020 г. на работа в област Шумен са постъпили 3 751 безработни лица. Само през месец юни 2020 г. в трудова заетост са устроени 833 безработни лица, съобщават от Бюро по труда в Шумен. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – близо 96% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 162 младежи на възраст до 29 години, както и 55 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни се е увеличил с 1 079 лица и в края на първото полугодие на 2020 г. те са 9 066. Равнището на безработица в Шуменска област през юни 2020 г. е 11,9% , с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2019 г. безработните са с 2 668 повече, а равнището на безработицата се увеличава с 3,5 процентни пункта. През юни 2020 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Шумен са се конкурирали средно по 8 безработни лица.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2 484, със 105 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през юни 2020 г. е 5,5%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита ръст с 2,7 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение с 1 211 лица на регистрираните безработни.

Предстои през август 2020 г., да стартира Регионална програма за заетост за Област Шумен, разработена в изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта . Ще се финансират дейности насочени към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица и             лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В регионалната програма на област Шумен през 2020г. се предвижда да бъдат разкрити общо 101 работни места, от тях 81 работни места на пълен работен ден и 20 работни места на непълно работно време. За реализацията на регионалната програма са одобрени 273 819 лв., които са осигурени от Държавния бюджет.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *