С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 69

36 000 бедни в Шумен

36 500 човека в област Шумен са живели под линията на бедност през 2016 г., съобщават от статистиката. Това са 20.7% от населението.

Обаче ако в доходите на домакинствата се включат пенсиите, но се извадят останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи, вкл. за отопление, на инвалиди и др.), равнището на бедност в област Шумен скача на 29.7%, или със 9.0 процентни пункта.

Проучването е направено сред 211 домакинства от 24 населени места на областта – 7 града и 17 села. Линията на бедност в нашата област е 271.7 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 308.2 лв. за страната. В сравнение с 2015 г. размерът на линията на бедност намалява с 4.0%, а относителният дял на бедното население – с 9.9 процентни пункта.

Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява. Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.

В област Шумен през 2016 година 33.1% от населението живее в тежки материални лишения, а 14.7 хил. човека живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност. 38.6% от населението в областта са били в риск от бедност и социално изключване.

Коментари

  • Стига вече септември 7, 2017 в 8:41 pm

    и после 4 лв. за кубик поливна вода е СОЦИАЛНО ПОНОСИМА ЦЕНА….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *