С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

33 процента ръст на продажбите

Структура на продажбите в област Шумен по видове.

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия в област Шумен са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 1 521 млн. лв., от които 79.7% – нехранителни стоки и 20.3% са от храни, напитки и тютюневи изделия, сочат данните от проучване на ТСБ „Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 33.1%, като е отчетен ръст както на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на нехранителни стоки съответно с 62.8 и 27.2%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2022 г. са на стойност 719 млн. лв., като нехранителните стоки са с дял от 50.2%, а продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия са 49.8%. В сравнение с 2021 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 12.8%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия с 14.3%, така и на продажбите на дребно на нехранителни стоки – с 11.5%.

Структура на продажбите в област Шумен по видове

Търговски обекти за продажби на дребно

През 2022 г. в област Шумен са работили 2 860 търговски обекта за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите – 70.5%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) – 14.3%, складове за продажба на дребно – 10.9%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа – 2.9%, бензиностанции и газостанции – 1.4%.

Магазините и павилионите се увеличават с един спрямо предходната година, като е отчетен ръст при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия с 0.6% и спад при тези за нехранителни стоки – с 0.3%.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *