Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

3% безработица в Шумен


Равнището на безработица в град Шумен през август 2021 г. се установява на 3,0%, сочат данните на Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна. В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1370. При сравнение със същия месец 2020 г. се отчита намаление с 1,6 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 688 лица на регистрираните безработни.
Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през август 2021 г. е 6290, с 209 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 8,3% , с 0,2 процентни пункта по-ниско спрямо юли 2021 г. В сравнение с август 2020 г. безработните са с 1800 по-малко, а равнището на безработицата отчита намалява с 2,3 процентни пункта.
През август 2021 г. на работа в област Шумен са постъпили 595 безработни лица. Със съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда в областта в заетост са включени близо 82% от започналите работа през месеца. През август 2021 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 97 младежи до 29 г. възраст. През август 2021 г. на работа са устроени и 140 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През август 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 708 работни места. На първичния пазар са обявени 563 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (314). Следват административни и спомагателни дейности (45), търговия (41), държавно управление (39), хотелиерство и ресторантьорство (32), образование (31). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 116 работни места.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *