С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,523

2,8% безработица в Шумен

2,8% е безработица в Шумен през август 2022 г., сочат данните на Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна. Броят на регистрираните безработни в през месеца е 1269. При сравнение със същия месец на 2021 г. се отчита намаление с 0,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 101 лица на регистрираните безработни.

Равнището на безработица в Шуменска област е 7,4%1 и се запазва на същото ниво спрямо юли 2022 г., съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна. Броят на регистрираните в бюрата по труда през август 2022 г. е 5629, с 5 по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с август 2021 г. безработните са с 661 по-малко, а равнището на безработицата отчита намаляване с 0,9 процентни пункта.

За август в бюрата по труда от областта са заявени 442 работни места. Най-много са от сферата на преработващата промишленост (144). Следват търговия (84), държавно управление (55), образование (38) и административни и спомагателни дейности (11). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 7 работни места, сочат данните на Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна.

През август 2022 г. на работа в област Шумен са постъпили 404 безработни лица. Със съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда в областта в заетост са включени близо 83% от започналите работа през месеца. През август 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 89 младежи до 29 г. възраст и 58 лица на възраст над 50 г. През август 2022 г. на работа са устроени и 69 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

1Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *