COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

200 компостера за новопазарчани

Община Нови пазар ще предостави 200 компостера на жители от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи, съобщи пресцентърът на общината.

Съоръженията ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление по образец или в свободен текст на гише в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица на адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. „Васил Левски“ № 3 или на Е mail – адреси: npazar@icon.bgp.atanasova@novipazar.bg

Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и желание да получите безплатно 1 бр. компостер.

Целта е повече домакинства да имат възможност да опитат домашно компостиране. За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер. Следователно от един адрес е допустимо подаването на заявление само от един жител. Всеки компостер ще бъде придружен с инструкция за използване и предаден срещу подписан приемо-предавателен протокол.

Един компостер е с вместимост 380 литра и е изработен от пластмаса. Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя и др.). Домашното компостиране е един изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва. Това, от своя страна, е много добра алтернатива на изхвърлянето на тези отпадъци в общия поток от битови отпадъци.

Домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите специфики. Предоставяме възможност с право 6 месеца след получаването му да го върнете на Oбщината, за да бъде пренасочен към друг желаещ. Община Нови пазар също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.

Ако искате да водите по-екологосъобразен начин на живот, с намалено генериране на отпадъци, а в същото време да произвеждате и нещо полезно за Вашата градина като компост, заявете своето желание до 30 март 2021 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *