Добра ли беше за вас 2021?

or

гласували: 155

200 души на патронаж

201 души от Община Шумен ще бъдат включени в нова патронажна услуга без да се иска съфинансиране от потребителите. Тя ще се осъществява чрез нов социален проект „Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания“ Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. До 15 март Община Шумен ще трябва да подаде проекта в МТСП за отпускане на финансови средства.

Бройката за Шумен е определена от министерството като за всеки потребител се предвижда сума до 2016 лв. Общата безвъзмездна сума за реализацията на проекта ще е 405 216 лв. Към нея ще бъдат добавени още 50 000 лв. за ремонт на помещения, оборудване и транспортно средство.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде за период не по-малък от 12 месеца. Всяко лице ще може да получава такъв тип услуга до 2 часа на ден. Дейностите по проекта следва да приключат до 31.12.2023 г.

Специфичната цел на проекта е да се изгради модел на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани и здравно-социални услуги в техните домове.

Целевите групи са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.

Освен грижа в дома, за тези хора се предвиждат и услуги в общността за предотвратяване или преодоляване на самотата и изолацията, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда. Тези услуги включват не само стационарни – като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация, но и мобилни форми на социални услуги, които се предоставят на възрастните хора в домашна среда. За възрастните хора с хронични заболявания се предвиждат и специализирани медицински грижи в дома.

Новият проект предвижда надграждане на резултатите, постигнати по проект „Домашна грижа за независим живот“, по който Община Шумен работи от няколко години.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *