Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 575

192 000 лева глоби

През изминалата година Дирекция „Инспекцията по труда“ в Шумен са съставили 232 бр.  акта за установяване на нарушения, в т.ч. 116 бр. са актовете за нарушения на нормите, регламентиращи изискванията на Закона за здравословни условия на труд. Въз основа на съставените актове са издадени 229 бр. наказателни постановления в т.ч. по ЗБУТ – 113. Влезлите в законна сила  Наказателни постановления са 214  на обща стойност 191 880 лв. Това заяви директорът на Инспекцията по труда в Шумен Стела Методиева по време на днешното заседание на Областния съвет по условия на труд.

Предприети са  общо 4009  бр. принудителни административни мерки /преобладават дадените задължителни за изпълнение предписания – 4 001 бр.  в т.ч.  за нарушение по ЗБУТ – 2 596 бр. Спрени са 12 машини, създаващи опасност за живота и здравето на работещите. Издадени са 2 постановления по чл. 405а ал.1 от КТ, съобщи Стела Методиева.

Инспекцията по труда през миналата година е извършила проверки в 923 предприятия, от които 883 са малките предприятия, на които структурата на икономиката в региона определя относително висок дял. През 2017 год. най-много проверки са извършени в следните икономически дейности:  „Растениевъдство, животновъдство и лов – както и през предходната година са извършени най-много – 154 бр.; „Строителство на сгради, строителство на съоръжения, специализирани строителни дейности“ – 118 бр.; „Хотелиерство“ и  „Ресторантьорство” – 99 бр.; „Производство на хранителни продукти” – 40 бр.; „Производство на облекло” – 26 бр.

Стела Методиева отбеляза, че в строителството, като една от водещите икономически дейности, значително е увеличен броят на изпълняваните обекти, което  се отразява негативно на спазването на нормативните изисквания. Нерядко строително-монтажните работи се изпълняват от работодатели, на които липсва необходимия опит, персонал и оборудване. Някои изпълняват едновременно няколко строежа, които не успяват да осигурят с техническо ръководство, работници и комплектовани скелета. Нерядко е налице и текучество на технически ръководители. Методиева посочи за нарушители фирми от Шумен, София, които работят на територията на града, но не конкретизира субектите.

По ЗБУТ има констатирани 1793 нарушения, по безопасност на работното и технологичното оборудване са ооткрити 605 нарушения. През миналата година са направени 244 проверки за изпълнение на дадени предписания, а по инициатива на МВР, НОИ, синдикати са извършени други 18 проверки, посочи Методиева.

В доклада на Инспекцията по труда се посочва, че за миналата година са констатирани  4 276 бр. нарушения в т.ч. по ЗБУТ – 2 724 бр. нарушения / по организацията и управлението на дейността – 1 793 бр., по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 605 бр., по хигиена на труда – 326 бр.

Според Стела Методиева в работодателите в района в сравнение с миналата година, въпреки констатираните нарушения, са по-изрядни, а забавянето на заплати е по-скоро изключение, уточни тя.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *