С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

1682 лв. е средната брутна заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за декември 2023г. е 1682 лева, при 1677 лв. за октомври и 1649 лв. за ноември. Тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2023 г. е 2173 лева. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци:

С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2999 лв., а с най-ниско е област Видин – 1425 лева.

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема тринадесето място сред 28-те области на страната.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 5.4% до 1669 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 25.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.7%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 11.7%. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава във „Финансови и застрахователни дейности“ – със 17.6%, „Добивна промишленост“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 12.4%, спрямо същото тримесечие на 2022 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 11.9%, а в частния сектор – с 12.7%, сочат данните на статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *