С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

1513 лв. средна заплата в Шуменско

1513 лв. е средната брутна месечна заплата в област Шумен за месец март, при 2743 лв. в столицата, сочат данните на ТСБ „Североизток“ отдел „Статистически изследвания – Шумен. Въпреки лекия ръст от януари насам, средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец март 2023 г. е 1953 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица), а с най-ниско е област Видин – 1251 лева.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.1% до 1 468 лева. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава във „Финансови и застрахователни дейности“ – с 29.5%, „Създаване и разпространение на творчески продукти; далекосъобщения“ – със 17.6% и „Образование“ – с 11.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17.0%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 15.0% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване“ – с 13.9%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 14.2%, спрямо същото тримесечие на 2022 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства със 17.3%, а в частния сектор – с 12.5%.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *