С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,705

14-о място по заетост

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 68.8 хил., от които 36.0 хил. са мъже, а 32.9 хил. са жени, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 47.3% (при 52.7% за страната), съответно 51.2% за мъжете и 43.6% за жените. По брой на заетите лица област Шумен е на 14о място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема седемнадесето място в страната, заедно с област Добрич.

Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по области през първото тримесечие на 2022 г.:

През първото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.2 хил., като 35.0 хил. от тях са мъже, а 32.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.1%, съответно 63.5% за мъжете и 60.6% за жените.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *