С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

14-о място по заетост

По брой на заетите лица област Шумен заема 14-о място сред всички 28 области в страната, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“. През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 75.1 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 35.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.6% (при 55.4% за страната), съответно 56.5% за мъжете и 47.1% за жените.

С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Разград. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема осемнадесето място в страната.

Коефициент на заетост за населението на 15 и повече навършени години по области през третото тримесечие на 2022 г.:

През третото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.9 хил., като 37.9 хил. от тях са мъже, а 34.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.7%, съответно 69.1% за мъжете и 64.2% за жените.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *