Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 430

1361 лв. средна брутна заплата

В Шумен средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1258 лв., за февруари 1239 лв., и за март 1361 лева, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. В областта тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец март 2022 г. е 1668 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) 2340 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1078 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема осмо място сред 28-те области на страната.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 0.9% до 1286 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Образование“. Най-голямо увеличение на заплатите се наблюдава въвФинансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.5%, спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния сектор – с 15.1%.

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2022 г. се увеличават с 374, или с 0.9% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 44 271. Увеличение на наетите лица се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Други дейности, Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Намаление е регистрирано в десет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Финансови и застрахователни дейности и Култура, спорт и развлечения“, сочат данните на статистиката.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *