С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

131 684 лв. дивидент за общината

Реализираната за 2022 година печалба на Индустриален парк е в размер на 658 421.94 лв., сочат данните на дружеството, които ще се обсъждат на предстоящото общо събрание на 20 юни. Тя ще бъде разпределена, както следва: 

10 % или 65 842.19 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“; 50 % или 329 210.97 лв. да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва: „НИКИ-БТ“ АД – 197 526.58 лв. и за Община Шумен – 131 684,39 лв. 40 % или 263 368.78 лв. ще бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.

На днешното си заседание Общинският съвет единодушно упълномощи кметът Любомир Христов да гласува със „за“ за направените предложения.

Положителен глас кметът ще даде и за одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2022 година, както и по точките за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността им през 2022 година и за назначаването Георги Георгиев – регистриран одитор, за заверка на годишния финансов отчет за 2023 година на Индустриалния парк.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *