С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

13-о място по заетост

По брой на заетите лица област Шумен е на 13-о място сред всички 28 области в страната. През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.2 хил., от които 41.7 хил. са мъже, а 35.5 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.3%, съобщават от пресцентъра на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 52.1% (при 52.0% за страната), съответно 58.3% за мъжете и 46.3% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-малък с 0.2 процентни пункта, като се увеличава с 0.2 процентни пункта при мъжете, а регистрира спад с 0.6 процентни пункта при жените.

С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин и Силистра. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема девето място в страната.

 

Коефициент на заетост по тримесечия:

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 74.4 хил., като 39.8 хил. от тях са мъже, а 34.5 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 1.5%, отчита статистиката.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 67.3%, съответно 70.9% за мъжете и 63.6% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. този коефициент се понижава с 0.6 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 0.7 процентни пункта, а при жените – с 0.5 процентни пункта, сочат данните на статистиката.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *