Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

12 млн. лв. за водната мрежа

Днес, 07.07.2021 г в гр. Шумен, между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр Шумен и ШУМЕН АКВА“ ДЗЗД,  (с партньори в обединението „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Виа Про Инженеринг“ ЕООД), бяха подписани договорите за  „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране,  строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Шумен, по две обособени позиции. Общата стойност на двата договора за рехабилитацията и модернизацията на водоснабдителната и канализационната мрежи на гр. Шумен е 11 771 010,90 лв. без ДДС.

Обособена позиция 1 включва: Изпълнение на инженеринг – работно проектиране,  строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор на обект: „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“.

Обособена позиция 2 е свързана с  изпълнение на инженеринг, което влючва работно проектиране,  строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор на обект: „Канализационна система на гр. Шумен“.

Срокът за завършване на дейностите, предвидени в двете обособени позиции, включва изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на строителномонтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта, възлиза на 720 календарни дни.

Общата стойност на договора за изпълнение на Обособена позиция 1 е в размер на 8 470 215,90 лв. без ДДС.

Общата стойност на договора за изпълнение на Обособена позиция 2 е в размер на 3 300 795,00 лв. без ДДС.

„Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ на Европейския съюз. Тяхното изпълнение ще подобри значително качеството на услугите и средата за живот и бизнес в Шумен и ще даде възможност за развитие на региона. Достъпът до финансиране по европейски програми ни позволява инвестиции в скъпоструващи проекти, чието изпълнение, ако въобще стане възможно да се финансира със собствени средства на ВиК – Шумен, би се отложило във времето“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „Нашият стремеж е да   мобилизираме всички възможности за модернизиране на услугите в обозрими срокове,“ добави г-жа Панайотова, цитирана от пресцентъра на ВиК – Шумен ООД.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *