С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

1149 лв. по-малко получаваме от софиянци

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за декември е 1543 лева. Шуменци получават с 1149 лв. по-малко от столичани, където за последния месец на 2022 г. възнаграждението им възлиза на 2692 лв., сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2022 г. е 1947 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието отново е област София (столица) – 2692 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1265 лева.

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 5.8% и достига 1485 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава във „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, сочат данните на статистиката.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 14.4%, спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 9.5%, а в частния сектор – с 16.9%.

Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2021 г. сочи, че към 31.12.2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 57, или с 0.1% повече.

В края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1812, в образованието – 4075, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4607.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г., областта заема 13-о място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 787.1 хил., а най-малък в област Видин – 15.8 хиляди, обобщава статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *