С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

1102 лева средна заплата

1102 лева е средната брутна месечна работна заплата в Шуменска област . Тя остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2020 г. е 1355 лева. В областта за месец май е била 1113 лв., за април – 1071 лв., съобщават от пресцентъра на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци:

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 838 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 910 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо предходното тримесечие с 3.8% до 1 095 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.8%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 12.4%, а в частния сектор – с 8.7%, сочат данните на статистиката.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *