Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 702

11 764 електронни декларации

В офис Шумен на Националната агенция по приходите към 29 май са подадени общо 11 764 декларации за доходи от 2019г., като за периода след 30 април, когато изтече срокът за подаване на декларации за доходите на физически лица, които не са еднолични търговци и земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци са приети 842 броя декларации. Близо 79% от получените в офиса формуляри са изпратени онлайн.

До 30 юни беше удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, припомнят още от НАП.

Приходното ведомство напомня, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

В работните помещения в офис Шумен задължително се спазват въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, свързани с    дезинфекция и недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема и други), спазване на физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м, както и поставяне на защитни маски от всички служители, когато се намират в закрити обществени места, при контакт с клиенти.

Общо за страната 563 000 са подадените годишни данъчни декларации за облагане на доходите от началото на данъчната кампания до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Повече от 80 % от получените в Агенцията формуляри са изпратени онлайн.

Декларациите, подадени от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, до момента са близо 61 000. За тези лица крайният срок за деклариране на доходите е 30 юни 2020 г.  Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, но не повече от 500 лв., те следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни, напомнят от НАП.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *