С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,362

Четвърта процедура за омбудсман

Община Шумен и Общинският съвет гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 01.09.2022 г. включително, с подаване на документи в деловодството на община Шумен.

Кандидатите трябва да представят следните документи: Заявление до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст; Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/; Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата; Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа; Удостоверение за психично здраве; Свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път; Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване; Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет -гр. Шумен.

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.

Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *