С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 798

Чакат нови контейнери

Първата поръчка беше отменена, след като се оказа, че общината не е доволна от качеството на предложената мостра.

Община Шумен обяви нова открита процедура за доставка на метални контейнери за разделно събиране на отпадъци, които да обслужват общинската система за управление на отпадъците. Обществената поръчка включва доставка на нови съдове за отпадъци от 1100 л, 725 броя нови метални контейнери с метални капак и педал, с възможност за ръчно и крачно отваряне, пише в обявлението на страницата на АОП.

Предишната процедура беше провалена, поради некачествена изработка на контейнерите. Сега общината е поставила условие за дебелината на ламарината за изработката на контейнерите, която да не е по малка от 1,8 мм, както и да бъдат подсилени шаситата и рамите на съдовете, коментира по време на сесията вчера кметът Любомир Христов.

Прогнозната стойност на новата поръчка е 398 750.00 лв., без ДДС, а срокът за изпълнение е 4 месеца. Срокът за подаване на офертите е до 17,30 ч.  на 02.03.2018.

Отварянето на офертите ще стане на 06.03.2018 г., в 10,00 ч. в сградата на община Шумен, зала 304.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *