С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 167

Цената на водата

След като ВиК – Шумен не изпълнява инвестиционната си програма, която активно участва в предвиденото увеличение на цената на питейно-битова вода, би следвало да се изисква от КЕВР регулаторният орган да намали цената на услугата до границите на инвестиционната програма, смята Добромир Драев, председател на група в Общински съвет Шумен – „За Шумен“. Според него е нужно да се направи ревизия на изпълнението на договора и да се вземат спешни мерки във връзка с прилагането му, поради което той предлага да бъде избрана 7-членна „Комисия за анализ на работата на ВиК – Шумен“.  Предложението му ще се гледа на предстоящата на 29 ноември сесия на Общинския съвет. Според него, комисията трябва да изготви анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Обосновката на Драев е във връзка с факта, че Общински съвет Шумен е предоставил чрез Асоциацията по ВиК Шумен на ВиК Шумен ООД – гр.Шумен активи за стопанисване, поддържане и експлоатация.  Според подписания договор,  ВиК Шумен ООД – гр.Шумен има задължение да извърши инвестиции в системите и съоръженията и да подготвя всяка година инвестиционна програма, която да изпълнява.“ Досегашните действия на ВиК Шумен по инвестиционната програма показват, че те не достигат размера на предвидените инвестиции както за 2016 г. и 2017 г., така и вероятно няма да достигнат нивото за 2018 г. Предвид, че инвестиционната програма не е ремонтна и би следвало да бъде планирана за целия период на договора и както е предвидено в него, да се актуализира при нужда на 5 години, следва ВиК Шумен ООД да са напълно наясно с техните намерения занапред и да ги спазват и следват.“, пише в докладната на съветник Драев.

Авторът припомня, че в одиторския доклад на ВиК Шумен ООД ясно е записано, че проверяващите намират за неприемливо да не се спазва договора в частта за му за инвестиции.

Очаква се дебатите в Общинския съвет да сложат началото на разговора за водата, а след изготвяне на анализа да се стигне и до обещаната извънредна сесия, посветена на тази тема.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *