Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 553

Ефективното преподаване

Средно училище “Сава Доброплодни”, град Шумен финализира двугодишното си участие в проект : „Ролята на ефективното преподаване“, по програма ЕРАЗЪМ+ КД1, направление “Образователна мобилност”.

Финансиращата институция по проекта е Център за развитие на човешките ресурси като Номинирана Национална агенция за Р. България на Европейската Комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът е за периода 01.06.2018г. – 31.05.2020 като в него вземат участие учители от различни методични обединения.

Първата група учители беше на седемдневно обучение в гр. Малага в Испания през март 2019 година. Те имаха възможност да посетят часове по различни учебни предмети в испански училища.  Участниците се запознаха с различни методи на обучение, анализираха силните и слабите страни на дадени образователни подходи,  преосмислиха  наличните възможности за качествено образование и обучение..

Втората и третата група участници бяха на обучение в гр. Дъблин, Ирландия през юли 2019 година. Част от участници посетиха курс за ролята на проектно-базираното обучение, а друга част – за ролята на контекстово-базираното обучение. И двата курса бяха с продължителност две учебни седмици и имаха за цел да представят успешни, съвременни педагогически практики. Акцентът бе върху едновременното развиване на професионални, езикови, дигитални и културни компетентности.

През учебната 2019-2020 година, учителите преминали обученията по програма Еразъм+ КД1 проведоха открити уроци за споделяне на иновативни педагогически практики, участваха в информационни дни за споделяне на наученото с техни колеги от СУ „Сава Доброплодни“, организираха практически семинари за техни колеги от други училиша и за студенти от ШУ „Епископ К. Преславски“.

Изработени бяха различни интерактивни и иновативни педагогически ресурси, реализирани бяха множество проекти с ученици от СУ „Сава Доброплодни“, включително и проект по програма eTwinning.

Като дългосрочни ползи от участието в проекта се очаква усвоените знания и умения по време на мобилностите да намерят трайно приложение в работата на педагогическия колектив и да доведат до формиране на ключови умения у учениците, важни за ефективната им социална интеграция в Европейски мащаб.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *