Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Търсят началник на образованието

Община Шумен обяви конкурс за началник на отдел „Образование, наука и развитие“ в Дирекция „Образование, наука и култура”.

Кандидатите трябва да имат степен на образование бакалавър в областите хуманитарна, природо-математическа и педагогика, както и 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка с тематика  „Правомощия на общините в управление на образованието на общинско ниво“ и интервю.

Кандидатите трябва да подадат заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат, декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, копия за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността, копия, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 30.08.2019 год.

Повече информация можете да получите на телефон 054/ 857 642 – Мутафчиева, Даскалова.

Пълнияттекст на обявата можете да прочетете тук.

Коментари

  • Тиквоча август 23, 2019 в 2:16 pm

    Аман от комунистическите престъпници от ГЕП!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *